Социална вграденост на дребното предприемачество – Таня Чавдарова

Социална вграденост на дребното предприемачество

Книгата анализира социалната вграденост на икономическото действие върху примера на дребното предприемачество в България (1998-2008).
Анализът се основава на девет количествени и качествени социологически проучвания. Изследването се фокусира върху начина, по който социалните структури на пазарите формират рационалността, мотивацията и етиката на предприемаческото действие.
Социалните структури на пазара са концептуализирани чрез социалните отношения, системите от вярвания и икономическите институции, които създават социалния контекст на мрежовата, културната и институционалната вграденост на действието.
Развива се интегриран теоретичен подход като синергия между мрежовия, културалисткия и новия институционалистки подходи в съвременната икономическа социология. Според централната изследователска теза отсъства един единствен легитимен модел на предприемаческо действие в България.
В зависимост от нивата и специфичността на множествената социална вграденост, в постсоциалистическия капитализъм могат да се открият смесени модели на предприемаческо действие, които са социално легитимни. Те варират между максимизация на печалбата и потреблението, търсенето на печалба и рента, предприемачеството като възможност и необходимост. Двойствеността се извежда като типична характеристика на постсоциалистическото дребно предприемачество.

Автор: Таня Чавдарова Брой страници: 454
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540736440
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789540736440