Смъртност в третата възраст (България 1971 – 2000) – Николай Големанов

Смъртност в третата възраст (България 1971 – 2000)

Книгата представя заключителната фаза на цикъл изследвания върху смъртността на населението в България. Научноизследователският проект е изпълнен самостоятелно от автора в Института по демография на БАН. Началото е поставено през 1999 г. – Международна година на старите хора. Установено е, че демографската криза от 90-те години на ХХ в. не е засегнала популацията на хората от третата възраст и числеността даже е нараснала. Показателят за общата смъртност на популацията като цяло е останал непроменен. Нарастването на смъртността от болести на органите на кръвообръщението и от новообразувания в старшите възрастови групи, което е по-интензивно при жените, е довело до свръхсмъртност на жените във възрастта 90 и повече години, установена от автора в други негови изследвания. Задържането на общата смъртност на едно и също ниво при жените и покачването при мъжете на възраст 65 и повече години се оценяват като неблагоприятни в сравнение с динамиката на тези показатели в страните с развита пазарна икономика и се отдават на неблагоприятните социално-икономически условия на българския преход към пазарно стопанство, които засягат преди всичко най-ранимите групи от населението – кърмачетата и старите хора.

Автор: Николай Големанов Брой страници: 220
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544308849
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9544308849