Смисълът на литературознанието – Панко Анчев


Добрият литературовед е свидетел на своето време също както и добрият писател. В изследванията си той показва образите на времето, неговите характери, начина на мислене. Литературознанието пресъздава живота чрез литературата, чрез погледа на писателите, които изучава и изследва. В тази книга Панко Анчев не прави апология на литературознанието, а предлага своята представа за него и за литературоведа, която си е изработил и която следва повече от 30 години.
Автор Панко Анчев
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9789540902838
Година на издаване 2009
Страници 256