Словото за образа – Юлиян Великов


Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век( патрологично осветление)

Монографичното изследване локализира присъсътвието на епископ Теодор Абу Кура (края на VIII и началото на IX век) и св. Кирил Философ (втората половина на IX век) в проблема за християнския образ и неговата защита през IX век

СЪДЪРЖАНИЕ:
За автора и неговата книга – проф. дфн Димитър Кенанов
Предговор
I. В отговор на муезина: Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в
началото на девети век
Иконопочитание и Florilegia
Иноверският exemplum и християнският образ
Икона contra Идол
II. Свети Кирил Философ и защитата на светите икони през втората половина на
девети век
Новото-старо иконоборско предизвикателство и срещата с Анис
Битка за Бога?
Адам или за близостта с „Далечния”
Венецианският диспут – audietur et altera pars?
III. Заключение
IV. Извори
V. Библиография
VI. Приложения

Автор Юлиян Великов
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789545247149
Година на издаване 2010
Корица Меки корици
Страници 182