Славяните. Общество, религия, култура – Колектив

Славяните. Общество, религия, култура

Книгата представлява юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. Във филологическата наука Карагьозов отчетливо и запомнящо се доближава до смисъла и вътрешния заряд на сравнителното славянско литературознание. Пространните познания в аурата на всички славянски литератури, наблюдателността през други езикови културни пространства от англоезичната сфера до Япония са неоспоримо достояние на изследователския профил на Панайот Карагьозов. Огромни са заслугите му и в областта на превода, особено преноса в българското културно пространство на непознати доскоро у нас физиономични произведения на полската поезия от Ренесанса до наши дни.

Автор: Колектив Брой страници: 605
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540734248
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540734248