Сладоледена реторика – Зорница Христова

За какво служат реториката, логиката и литературата? Ами например… за да си издействаш сладолед.

Книгата запознава с децата с изкуството на езика: как да бъдем по-убедителни, но и как да проверим логиката на собствените си съждения, как да боравим с речници, как да победим противника със собствените му метафори и как да напишем писмо до собственичката на сладоледената фабрика.

Илюстрациите са дело на Аля Маркова.