Сладкодумна пътечка към родния език за трета група в детската градина – C. Здравкова, Цонка Илиева

Сладкодумна пътечка към родния език за трета група в детската градина

Учебната книжка съдържа 64 страници и осигурява индивидуалната работа на детето за цялата година по направлението. Включеното образователно съдържание гарантира плавния преход към подготвителната група. В тематично отношение помагалото дава възможности на децата да овладяват представите и уменията, отнесени към езика, на основата на познати любими и непознати литературни произведения.
Разработената система от задачи и упражнения умело комбинира използването на различни методи и средства при усвояването на образователното съдържание. Книжката съдържа и система от диагностични задачи, чрез които се проверява степента на усвояване на образователното съдържание в началото и в края на годината.
Те дават възможност на учителя да определи характера и вида на дейностите, които е необходимо да използва при работата си в подготвителната група. Към системата за работа по това направление е разработен и комплект дидактични табла, съчетани с оперативен материал, които подпомагат работа с групата.

Автор: C. Здравкова; Цонка Илиева Категория: Детски градини; Подготвителна група (5-6 годишни деца); Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789541807255 ISBN: 9789541807255