Съкровищница на българската народна медицина – том 3: Ботанически речник – основи – Васил Канисков

Настоящето изданиe е особено ценно заради описанието на всички известни български наименования на растенията. Дадени са и пълните латински наименования. Тъй като обикновено научното и фолклорното име на растителните видове не съвпадат, речникът запълва тази празнина и „въоръжава” учените с достатъчно пълна и точна информация относно наименованията. Авторът д-р маг. инж. Васил Канисков счита, че „в днешното време на глобализация на науката и културата особено ценен е обменът в книжовната и говорящата номенклатура на названията на растителните видове. Паралелно с научните латински имена на растенията, необходимо е да имаме общоприети и общодостъпни български имена. Задоволяването на тази потребност е от особено важно значение за тези, които работят в областите, свързани с растителното царство – ботаници, лекари-фитотерапевти, природолечители, аптекари, билкари и пр. Не по-малка необходимост от подобна номенклатура чувстват и лесовъди, агрономи и цветари.” Наблюдава се и все-по-засилен интерес и от писатели и преводачи.

Благодарение на положения огромен труд на автора всички ние днес разполагаме с един съвременно звучащ Ботанически речник.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I. Азбучен указател на видовете лечебни растения, използвани в Българската народна мадицина

Раздел II. Систематичен указател на растителните видове във флората на Република България

Раздел III. Многоезичен ботанически речник на проф. Борис Китанов

Раздел IV. Наименования на лечебните растения от флората на Република България съгласно Закона за лечебните растения

Раздел V. Наименования на защитени видове от флората на Република България

Автор Васил Канисков
Издателство Дуо-В
ISBN 9789549220360
Година на издаване 2015
Корица твърда
Страници 704
Език български