Съкровищата на България. Оцветяване, рисуване, любопитни факти / Bulglarian treasures. Colouring, painting, curious facts – Колектив

Развихри въображението си, измисли сам истории и дорисувай загубените части!

Представи си, че си станал откривател на истинско съкровище! Как ли ще се почувстваш? Ще си първият човек, който след хиляди години вижда ценните предмети. Ще се докоснеш до живота на далечни прадеди. И ще се запиташ множество неща. На кого са принадлежали тези предмети? Дали са заровени в земята поради опасност или заради някакъв древен обичай? А какво е изобразено по находките?

В тази специална книга са събрани повече от двадесет от най-известните съкровища, открити на територията на България. Изпъстрена е с илюстрации на стотици златни и сребърни предмети, както и с контурни рисунки, които можеш да оцветиш и допълниш по свое желание. Съдържа карта, богата информация за датировката, съдържанието и откриването на предметите, както и множество любопитни факти.

Двуезично издание на български и английски език.

Вижте всички книги от поредицата на БГКнига „Съкровищата на България“.

In this very special book we have described more than twenty of the famous treasures that were found on Bulgarian territory. It is illustrated with pictures of hundreds of golden and silver objects and adornments and there are also contur drawings for you to finish and color. The book contains a map, thorough information about the dating, the contents and the finding of the objects and many curious facts.

Imagine that you have discovered a real hoard! How would you feel as the first person to see the valuable artefacts after millennia? You will get an idea about the lives of our distant ancestors and will ask yourself many questions. Whom did these items belong to? Were they buried in the ground because of danger for their owner, or because of some ancient rite? And what is depicted on the findings? Use your imagination to provide your own stories and draw the missing parts.

Bulingva edition on bulgarian and english.

Look all the books of the series „Bulglarian treasures“.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:144
 • Година:2016
 • Вид:Тестове, задачи, игри
 • Издание:Двуезично, Илюстровано
 • Илюстрации:Черно-бели, Цветни
 • Баркод:9786197198928
 • ISBN:9786197198928
 • Жанрове:Археология, Етнография и фолклор, Изобразително изкуство, История
 • Жанрове:Книжки за оцветяване и стикери, Образователни и занимателни
 • Препоръчана възраст:6-8 години, 9-12 години
 • Размер на продукта:210/280
 • Тегло:300 g