Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса – Кирил Стойчев

Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

Управлението на непрекъснатостта на бизнеса/дейността (Business Continuity Management – BCM) е материя, която тепърва навлиза в живота и бизнес практиките в България.
Акцентът на настоящата книга е как и по какъв начин да бъдем в готовност във всеки един момент да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти и на всички заинтересувани от резултатите на нашия бизнес продуктите и услугите, които произвеждаме. И няма смисъл да се опитваме да търсим дълго време в теорията и практиката как това да стане. Водещи органи и организации във Великобритания и САЩ са създали стройна система от знания, която с успех е прилагана многократно в различни сфери на обществено-икономическия живот в много страни по света. Тази система е известна под наименованието Business Continuity Management – Управление на непрекъснатостта на бизнеса.
В настоящата книга е направен опит да се систематизират тези знания и опит и да се предоставят на уважаемия читател с цел и в нашата страна да има възможност да се докоснем, овладеем и прилагаме в своето ежедневие принципите, методите и инструментите на управлението на непрекъснатостта на бизнеса.

Автор: Кирил Стойчев Брой страници: 290
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444707
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444707