Сигнали и системи – ръководство за лабораторни упражнения – Васка Георгиева

Сигнали и системи – ръководство за лабораторни упражнения

Ръководството за лабораторни упражнения по "Сигнали и системи" е учебно помагало по едноименната дисциплина, която изучават редовните студенти от специалностите: Телекомуникации, Компютърни системи и Електроника в Техническия Университет – София, както и в други технически висши учебни заведения. Използването му предполага придобити вече познания по математика и теоретична електротехника. Провеждането на лабораторни упражнения има за цел да задълбочи теоретичните познания и изгради умения, които да подпомогнат студентите да се справят самостоятелно с експериментални и изследователски задачи. Така студентите ще могат да придобият по-ясна представа за физическата страна на процесите, свързани с изучаването на различни видове сигнали и системи. Описанието на лабораторните упражнения съдържа цел на упражнението, теоретични сведения, задание, методични указания за практическото изпълнение на упражненията и контролни въпроси. Особено внимание е отделено на теоретичните сведения и методичните указания, тъй като често в процеса на обучение лабораторните упражнения предхождат съответния лекционен материал. Опитната постановка включва създаването на симулационни модели в програмната среда на MATLAB с използване на библиотеката Simulink.

автор ст.ас.инж. Васка Георгиева

Автор: Васка Георгиева Категория: Висше образование
Издател: Нови Знания
Дата на издаване: 29.02.2016 Брой страници: 88
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789549315905 ISBN: 9549315088