Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката в България – Алла Кирова, Ирена Зарева, Матю Матев

Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката в България

Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009–2011 г. в рамките на научноизследователска програма на Института за икономически изследвания при БАН. Тя е посветена на изключително актуалния въпрос, свързан с влошаващото се състояние на човешкия капитал в сферите на образованието и науката през последните 20 години в България. Това предопределя необходимостта от създаване на подходящи условия за неговото съхранение и развитие във връзка с процесите на евроинтеграция, изграждане на икономиката на знанието, както и преодоляване на негативните ефекти от последната икономическа криза. Монографията представлява опит за комплексно изследване на теоретичните и практико-приложните страни на този проблем, в резултат на което се определят същността, особеностите и социалните функции на човешкия капитал в образованието и науката; извършва се количествена и качествена оценка в икономически аспект на неговото състояние; обосновават се по-важни насоки за бъдещото му развитие с отчитане на неговата роля и място в икономиката на страната.

Автор: Алла Кирова; Ирена Зарева; Матю Матев Брой страници: 256
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.404 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225057
Дата на издаване: 26.06.2012 ISBN: 9789543225057