Шизофренията – Д-р Петър Маринов

Като опитен клиницист и ерудиран автор с неподценими научни приноси д-р Петър Маринов ни предлага един стойностен фундаментален труд върху шизофренията – основното клинично водещо и социално немаловажно психотичнопроцесно заболяване на човешката личност, чието детайлно семиологично изясняване и нозологично утвърждаване, наред с неспирните генетични мозъчноанатомни и невробиохимични проучвания, не е спряло все още на някаква всеобщо приета и гносеологично неоспорима точка от век и половина до днес.

Неизбежно за един сериозен изследовател е да дири сигурна познавателна опора за собственото си произведение в пребогатата библиография по разглежданата проблематика. Но тук д-р Петър Маринов е избегнал умело подвеждащото преразказване на прочетеното и отнесъл с критичен усет всичко „чуждо" към своя мисловен свят, преобразявайки го в лична концепция по всеки диагностичен и лечебен проблем.

Има диагнози, които със своята семиологична яснота сякаш сами идват при пас. Но има диагнози, и шизофренията е една от тях, които с енигматичната си чъкан ни карат ние да отидем при тях със знания, клиничен взор и осмислен опит, ча да бъдем уверени в разбулването на тяхната дълбина за целите на лечението и изследователските усилия.

В този аспект сътвореното от д-р Петър Маринов ни улеснява твърде много.

В едно писмо до Шилер Гьоте пише, че една книга бива открита едва тогава, когато се разбира. Според нас д-р Петър Маринов се е потрудил с клинична мисъл и най-съвременна фактология да ни подтикне към разбиране на написаното от него и с това да го открием за себе си като път към задълбочената подготовка и пълноценното професионално изграждане.

Към автора, създал разглежданата монография, която вярваме ще намери достойно място в специализираната медицинска литература, бихме отправили едно насърчително послание с думите на Андре Жид: „Трябва винаги да се намираме на някакъв наклон, но наклон, който върви нагоре!".

Д-р Димитър Часовникаров

Автор Д-р Петър Маринов
Издателство Самиздат
ISBN 9789548304092
Година на издаване 2010
Корица мека
Страници 503
Формат 14х21
Език български