Шесто управление: Моята истина. Том 1 – ген.-лейтенант Петър Стоянов

Шесто управление: Моята истина. Том 1

•Генерал лейтенант Петър Стоянов проговаря
•Документи
•Имена
•Хора
•Събития
•Неизвестни истини
•Минало – вчера
•Създателят на Шесто управление
•Началникът, ръководил го 17 години
•Несъгласен с начина на възродителния процес
•След 40 години уволнен от МВР

Автор: ген.-лейтенант Петър Стоянов Издател: Не
Категория: История и археология; Политика Език: Не
Баркод: configshesto1