Шест стъпки към устойчива ефективност – Георги Маноилов, Иван Сариев, Стоян Карагегов

Шест стъпки към устойчива ефективност

Всяка организация, независимо дали от частния, или публичния сектор, трябва да разработи и внедри система за измерване и управление на ефективността като основна предпоставка за устойчиви постижения. Настоящото издание представя организационна рамка от шест стъпки, която се основава на принципите на модерното стратегическо управление, отчетността и анализа на информацията. Рамката е затворен цикъл на планиране, действие, измерване, оценка и реакция, които в своята съвкупност осигуряват устойчивостта на резултатите на организацията. Авторите са използвали актуалните достижения на световната управленска теория и практика, както и своя опит като консултанти по мениджмънт, за да дефинират критично важните роли, решения и отговорности на управленските екипи, които да издигнат културата на управлението на ново, съвременно ниво. Книгата ще бъде полезна за всеки модерно мислещ мениджър, научен работник, специалист, а също така и за студенти в областта на управлението.

Автор: Георги Маноилов; Иван Сариев; Стоян Карагегов Брой страници: 272
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9789543270521
Дата на издаване: 22.06.2010 ISBN: 9789543270521