Шест нови теста по руски език за 7. клас – Анна Атанасова, Христина Грозданова

Шест нови теста по руски език за 7. клас

Учебното помагало съдържа шест нови тренировъчни теста по руски език, разработени в пълно съответствие с формата на изпита, провеждан от МОН. Те гарантират успешна подготовка за външното оценяване в края на 7. клас. Тестовете са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка, тъй като помагалото съдържа отговорите на всички задачи. Тестовете могат също така да се използват и за оценяване на входното ниво на учениците в 8. клас.
Всеки тест включва три компонента – слушане с разбиране (два текста), четене с разбиране и езикови задачи (граматика и лексика). Максималният брой точки от задачите за проверка на слушането е 10, на четенето с разбиране – 15, а на граматиката и лексиката – 10. Всеки тест е с общо 30 точки при 100% правилни отговори.

Анна Деянова-Атанасова е учител по руски език с 26-годишен стаж. Завършила е руска филология, психологияи начална педагогика в СУ „Климент Охридски”. Работи в 133 СОУ „А. С. Пушкин”. Участва в работни групи по съставяне на тестове, за експертна оценка на новите държавни стандарти за средното образование и съставяне на програми по руски език към МОН, в обучения в страната и в чужбина. Има присъдена първа професионално-квалификационна степен, базов учител е към СУ „Климент Охридски”. Автор е на учебник и учебни пособия за началния, прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение, на методическо пособие, методически статии в сборници и списания, доклади на конгреси на МАПРЯЛ, конференции, форуми, семинари. Ръководител е на методическата школа за повишаване на квалификацията на учителите по руски език в детските градини към Руския център на ОКИ „Столична библиотека”. Лауреат е на Европейския фестивал по руски език, на I Световен фестивал по руски език, на Международния Пушкински конкурс на Московското правителство ивестник „Российская газета”. Носител е на наградата „Золотая муза”, присъждана на дейци на културата и образованието за принос в развитието на българо-руските отношения в хуманитарната сфера.
Христина Грозданова е редактор по руски език в издателство „Просвета”. Завършила е руска и английска филология, работила е 13 години като учител по руски и английски език. Съавтор е на езиковите системи „Солнечный круг”, „Контакт. Наш адрес” и „Приглашение в Россию”, автор е на помагала с тестови задачи. Участвала е в много международни конференции и семинари.

Автор: Анна Атанасова; Христина Грозданова Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Руски език
Издател: Просвета
Дата на издаване: 01.09.2014 Брой страници: 44
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540128795 ISBN: 9789540128795