Семиотиката в действие: Лекции и доклади по семиотика 2007 – Кристиан Банков – съставител


"Семиотиката в действие" е сборник с лекции по семиотика, разкриващи различни приложни и философски аспекти на семиотиката. Основното предназначение на подбора от статии е както да бъде използван като учебен материал в разнообразните интердисциплинарни програми в българските академични среди, така и да бъде предложен на по-широк кръг читатели, привлечени от актуалността на науката за знаците и нейните интерпретативни проложения. Затова в сборника са съчетани теми от театралната семиотика до еволюцията на езика при човека, от семиотика на изобразителното изкуство до философия на музиката, от прагматисткото значение в езика до историята на структурализма и американския постмодернизъм.
Автор Кристиан Банков – съставител
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9545354070
Година на издаване 2008
Страници 184