Семиотични изследвания на търговската марка (инструменти, анализи и резултати) – Димитър Трендафилов

Нарастващият брой публикации (включително на български език) за приносите на семиотиката в създаването и развитието на търговските марки, както и налагането на термина „приложна семиотика“ в маркетинговите изследователски агенции на развитите пазари все по-ясно фокусират вниманието върху малко познати у нас практики. Монографията е отговор на тази тенденция, като основната – цел е да направи достъпни знанията и достиженията в това поле както за професионалистите в отделните области на маркетинга – реклама, брандинг, ПР, пазарни изследвания, стратегическо планиране, търговия на дребно и т.н., – така и за по-широката публика в България, интересуваща се от успехите на големите търговски марки, основните на консуматорската култура и особеностите на потребителските модели. Съвсем в духа на научните изследвания от новия век, читателят ще се запознае с богата интердисциплинарна панорама от подходи и изследвания, обхващаща семиотика и културен анализ, социална психология, антропология, социология и маркетинг.

Димитър Трендафилов е магистър по бизнес администрация и доктор по семиотика на Нов български университет, а от 2014 г. е щатен преподавател в университета, където води курсове по основи на маркетинга, маркетинг и бранд мениджмънт, маркетингови изследвания, управление на търговията и семиотични изследвания на комерсиалната комуникация. Изследователско- консултантският му опит включва проекти за големи компании от различни сектори, както и редица студентски теренни проекти от 2010 г. насам, на които е координатор в рамките на Лабораторията за изследване на търговските марки към НБУ. Д-р Трендафилов има повече от 15 публикации у нас и в чужбина по много от темите, засегнати в монографията – семиотични основи на търговската марка, потребителско преживяване, консумативна култура.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:320
 • Общи:От български автор
 • Година:2017
 • Националност:Българска
 • Вид:Изследвания, Статии и студии
 • Баркод:9789545359408
 • ISBN:9789545359408
 • Жанрове:Икономика, Лидерство, Маркетинг
 • Размер на продукта:150/210
 • Тегло:392 g