Семиотични изследвания на търговската марка : Инструменти, анализи и резултати – Димитър Трендафилов

Семиотични изследвания на търговската марка : Инструменти, анализи и резултати

Нарастващият брой публикации (включително на български език) за приносите на семиотиката в създаването и развитието на търговските марки, както и налагането на термина „приложна семиотика“ в маркетинговите изследователски агенции на развитите пазари все по-ясно фокусират вниманието върху малко познати у нас практики. Монографията е отговор на тази тенденция, като основната – цел е да направи достъпни знанията и достиженията в това поле както за професионалистите в отделните области на маркетинга – реклама, брандинг, ПР, пазарни изследвания, стратегическо планиране, търговия на дребно и т.н., – така и за по-широката публика в България, интересуваща се от успехите на големите търговски марки, основите на консуматорската култура и особеностите на потребителските модели. Съвсем в духа на научните изследвания от новия век, читателят ще се запознае с богата интердисциплинарна панорама от подходи и изследвания, обхващаща семиотика и културен анализ, социална психология, антропология, социология и маркетинг.
Димитър Трендафилов е магистър по бизнес администрация и доктор по семиотика на Нов български университет, а от 2014 г. е щатен преподавател в университета, където води курсове по основи на маркетинга, маркетинг и бранд мениджмънт, маркетингови изследвания, управление на търговията и семиотични изследвания на комерсиалната комуникация. Изследователско-консултантският му опит включва проекти за големи компании от различни сектори, както и редица студентски теренни проекти от 2010 г. насам, на които е координатор в рамките на Лабораторията за изследване на търговските марки към НБУ. Д-р Трендафилов има повече от 15 публикации у нас и в чужбина по много от темите, засегнати в монографията – семиотични основи на търговската марка, потребителско преживяване, консумативна култура.

Автор: Димитър Трендафилов Категория: Висше образование
Издател: Нов български университет
Брой страници: 320 Език: Български
Тегло: 0.280 кг. Баркод: 9789545359408
ISBN: 9789545359408