Семантичните омоними в българския език – Марияна Парзулова

Семантичните омоними в българския език

Книгата обобщава теоритичните наблюдения в четири глави:
В глава първа се представят характерните особености на явлението семантична омонимия и се посочва мястото ѝ сред останалите типове омонимия.
В глава втора се разглеждат признаците, по които се различават едно от друго двете семантични явления полисемия и омонимия.
В глава трета се прави опит за създаване на теория на семантичните омоними в българския език.
В глава четвърта се анализира събрания материал на основата на два признака: произход на семантичните омоними и тип "изчезнало семантично свързващо звено".
Класификацията отделя типовете семантични омоними, които биха могли да бъдат използвани и като критерии за разпознаване на един или друг вид семантични омоними.
Целта на книгата е изучаването на същността, причините, начините на възникване, методите на описание и класификация на видовете семантични омоними и най-вече откриването на тези възможности, които биха позволили формулирането на обективни критерии за различаването им от полименатичните думи и от другите типове лексикални омоними.

Автор: Марияна Парзулова Категория: Висше образование
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Брой страници: 288 Език: Български
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9789547311312
ISBN: 9540709687