Семантични и прагматични аспекти на синтактичните категории в съвременния испански език – Милена Попова

Семантични и прагматични аспекти на синтактичните категории в съвременния испански език

Изследването разглежда синтактичните категории подлог, пряко и непряко допълнение в испанския език в контекста на най-новите лингвистични теории. Същевременно се разкрива ролята на метафората в процеса на граматикализация и се извеждат основните диатезни промени и алтернации в испанския език. Така се проследяват на типологично ниво закономерностите в съотношението между синтаксиса, семантиката и прагматиката на изказа.

Автор: Милена Попова Брой страници: 200
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български/Испански
Тегло: 0.411 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540733265
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540733265