Селски райони – Емилия Патарчанова, Мария Пенева, Светла Маджарова

Селски райони

В последните години на ХХ вексе наложи становището, че селските райони са синоним на упадък поради бързо променящата се световна икономика и в сравнение с градските райони. Предизвикателствата пред селските райони в този период могат да бъдат обобщени, както следва:
– Селското стопанство е отрасъл с голям дял в селската икономика в сравнение с тази на градските райони. Предприятията от селското и градското стопанство са изправени пред необходимостта да повишат конкурентноспособността си. Предприятията от преработвателната индустрия също изпитват затруднения, а секторът на услугите се оформя като най-обещаващия източник на заетост в селските райони.
– От друга страна, в селските райониразходите за услуги-публични, услуги за населението и бизнеса, са ограничени, като разходите за тях са по-високи в сравнение с градсите райони, където би могла да се реализира икономия от мащаба.
– Липса на добре изградена транспортна и комуникационна инфраструктура, отдалечаваща селските райони от източниците на иновации, технологии и информация.
– И не на последно място по важност е грижата за опазване на околната среда в тези райони, често свързани с огромни финансови разходи.
Всичко това води до намаляване на възможността за икономическа реализация на населението, най-вече до липсата на високоплатена работа, ниско ниво на услуги и удобство. Същевременно селските райони могат да предложат много – те са източник на суровини, природата там е красива, имат привлекателни места за отдих и възстановяване. Те са важни в борбата срещу изменението на климата.

Автор: Емилия Патарчанова; Мария Пенева; Светла Маджарова Брой страници: 290
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444165
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444165