Секретни изследвания и тайни експерименти – Петер КрасаСекретни изследвания и тайни експерименти е имало винаги. От най-разнообразен вид. В течение на вековете и хилядолетията някои неща дори са влезли в митовете и легендите. Обаче не всеки от тези опити може да се приема само като негативен. Без пътеводния стремеж към знания на амбициозните и гениални учени човечеството никога не би стигнало до културното и технологично ниво, което има днес. Но винаги е имало (има и днес) значение те да са на моралната висота, за да стигнат до определен, полезен за цялото човечество резултат. За съжаление трябва да признаем, че поради грешно разбрано честолюбие тъкмо това невинаги се съблюдава.
Така някое полезно откритие, което сигурно би се превърнало в благодат за всички ни, се премълчава преднамерено от обсебени от властта егоисти, за да не бъдат застрашени собствените им користни планове за по-нататъшната им кариера. Драги читатели, съставете си собствено мнение по следващите страници. Нека да ви информирам за неща, каквито (съгласно логиката) изобщо не би трябвало да съществуват. Размислете сами, но преди всичко – опитайте се да преценявате, да съдите обективно и да се освободите от досегашните си любими предразсъдъци.
Автор Петер Краса
Издателство Литера Прима
ISBN 9789547381483
Година на издаване 2008
Страници 128