Съдът над историците – Том 1 – Вера Мутафчиева, Весела Чичовска

Съдът над историците – Том 1

Българската историческа наука. Документи и дискусии 1944-1950 г.

Книгата съдържа документи за развитието на българската историческа наука през периода 1944- 1950 г., повечето от които се публикуват и коментират за първи път. Те са подбрани от Архива на БАН, Архива на Министерството на вътрешните работи, Централния държавен архив на РБ и Централния партиен архив – ГУА. Включени са и част от Стенографските дневници на XXVI обикновено народно събрание и VI велико народно събрание, които разкриват позицията на управляващите кръгове и опозицията при обсъждане на законите за БАН и висшето образование. Оцелелите свидетелства за ролята на отделни личности, за някои факти и процеси в историческата наука носят неизвестна досега, но много необходима информация.

Автор: Вера Мутафчиева; Весела Чичовска Брой страници: 496
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.850 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544302476
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 9544302476