Съдови заболявания на окото – Петя Василева


В монографията са обобщени съвременните знания по въпросите за съдовите заболявания на окото. Интерес представляват разделите за връзката на очните съдови промени с промените при други исхемични състояния и инциденти в организма, за авторегуларните процеси в ретинените съдове, както и за приложението на някои авангардни диагностични методи. Като цяло монографията касае очни заболявания с голяма социална значимост по честота, тежест и ранна инвалидизация на болните.
Автор Петя Василева
Издателство Стено
ISBN 954-449-142-2
Година на издаване 2003
Корица Меки корици
Страници 216
Формат 23/16
Език Български