Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите – том II (ЗЗД чл.27 – чл.78) – Аскони-издатТрето допълнено издание.
Сборникът включва над 300 съдебни практики по чл. 1-26 (и следващи) от Закона за задълженията и договорите, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.
Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения.
Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".
Издателство Аскони-издат
ISBN 978954ас
Година на издаване 2007