Съдебна администрация 2014 – —

Съдебна администрация 2014

5. издание към 1 февруари 2014 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики, регламентират се организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместена е и Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Представени са извлечения от правилниците за администрацията на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Прокуратурата на Република България в частта им, уреждаща дейността на специализираните им администрации във връзка с образуването, движението и приключването на делата, видовете книги, които се водят, и други дейности на съдебното деловодство.

Автор: Език: Български
Категория: Правна литература Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789547308688
Издател: Сиби ISBN: 9789547308688
Брой страници: 176