Съчинения в шест тома – том 4.Предназначението на човека – Николай Бердяев


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ЧАСТ ПЪРВА НАЧАЛАТА
Глава първа Проблемът за етическото познание
Глава втора Произход на доброто и злото
Глава трета Човекът
ЧАСТ ВТОРА ЕТИКА ОТСАМ ДОБРОТО И ЗЛОТО
Глава първа Етика на закона
Глава втора Етика на изкуплението
Глава трета Етика на творчеството
Глава четвърта Конкретни въпроси на етиката

ЧАСТ ТРЕТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ НЕЩА ЕСХАТОЛОГИЧНА ЕТИКА Глава първа Смърт и безсмъртие
Глава втора Ад
Глава трета Рай. Отвъд доброто и злото

МИРОГЛЕДЪТ НА ДОСТОЕВСКИ
Предговор
Глава 1 Духовният образ на Достоевски
Глава II Човекът
Глава III Свободата
Глава IV Злото
Глава V Любовта
Глава VI Революцията. Социализмът
Глава VII Русия
Глава VIII Великият инквизитор. Богочовекът и човекобогът
Глава IX Достоевски и ние

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Предназначението на човека
Мирогледът на Достоевски
Автор Николай Бердяев
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9547396056
Година на издаване 2005
Корица Меки корици
Страници 588
Формат 21/15
Език Български