Съчинения в шест тома – том 2. Новото средновековие – Николай Бердяев


Издателство „Захарий Стоянов" поднася на българския читател уникално шесттомно събрание на съчиненията на великия руски философ Николай Бердяев. За него съставителят и научният редактор проф.д-р Исак Паси пише: "За Бердяев е наистина трудно да се каже какво е той повече, в коя област неговият талант се изразява по-силно: във философията (онтоло! пята и гносеологията), в етиката, в социологията, в политологията или във философската антропология. Всички науки за човека (но не като природно, а като социално същество) привличат неговото внимание и във всички като че ли еднакво той проявява своето дарование. И ако има цялостна наука за човека, която именно поради своята комплексност може да се нарече хуманистика, несъмнено Бердяев е хуманитарист раг excellence."

Съдържание на тази книга:

Философия на неравенството
Смисълът на историята
Новото средновековие
Автор Николай Бердяев
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 954-739-357-X
Година на издаване 2003
Корица Меки корици
Страници 614
Език Български