Съчинения в 5 тома – том 3: Папството и българите през Средновековието – Съчинения в 5 тома – том 3: Папството и българите през Средновековието История, културология и публицистика / Захарий Стоянов Васил Гюзелев

Настоящият петтомник представя ключови творби от изследователската работа на един от патриарсите на българската историческа мисъл академик Васил Гюзелев.
Том трети включва работата му "Папството и българите през Средновековието". Откриването и виртуозната интерпретация на напълно непознати извори и факти за Българското средновековие, лансирането на нови, основополагащи концепции за развитието на Балканите и Европа през епохата на Средновековието правят академик Васил Гюзелев световен авторитет в медиавистиката.

♦ ♦ ♦

Академик Васил Гюзелев е роден през 1936 г. Завършил е специалностите История и Археология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Родната Алма матер е естествената среда, в която се развива кариерата му на блестящ учен и преподавател в областта на средновековната история на България и Европа /IV-XV в./ Специализира византинистика и медиевистика, гръцка и латинска палеография в различни европейски университети и в САЩ. Автор е на 60 книги и около 500 студии и статии, публикувани у нас и в чужбина.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:502
  • Общи:От български автор
  • Вид:Изследвания
  • ISBN:9789540908113
  • Жанрове:История
  • Тегло:1 kg