Счетоводство на предприятието – Учебник за професионалните и търговски гимназии – Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова

Счетоводство на предприятието – Учебник за професионалните и търговски гимназии

Учебният материал в новото издание е подреден в логическа последователност, съответстваща на разделите на примерния Национален сметкоплан, приет от Националния съвет по счетоводство през 2002 г., като са отчетени получените знания по Обща теория на счетоводната отчетност, а така също възможностите за създаването на изходни връзки с други професионално ориентирани учебни предмети от курса на обучение.

Изданието може да се ползва и от учащи се в други училища, от счетоводните кадри и стопански дейци, както и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството.
Предлаганият учебник е предназначен за учениците от техникумите по икономика и търговските гимназии. Написан е в съответствие с утвърдената от Министерството на образованието и науката учебна програма по дисциплината „Счетоводство".

Автор: Васил Божков; Георги Илиев; Славка Петрова Брой страници: 360
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.370 кг.
Издател: Горекс Прес Баркод: 9789546162069
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546162069