Счетоводство на предприятието, част II – -20%


Настоящето учебно помагало по Счетоводство на предприятието II част е предназначено за учениците от професионалните гимназии, икономическите техникуми, бизнес училища, колежи, студенти и всички изучаващи дисциплината "Счетоводство на предприятието". То е разработено съобразно учебния план на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В1 и Наредба № 25 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професията Счетоводител.
Автор Колектив
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546499730
Година на издаване 2006
Корица Меки корици
Страници 316
Формат 23/16
Език Български