Счетоводство 2013 – Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов

Съдържание:

•основни нормативни актове;
•приложни коментари на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит;
•нови моменти в Международните счетоводни стандарти;
•организация на счетоводството в бюджетните предприятия;
•казуси от практиката на счетоводителя;
•полезна справочна информация.

Целева аудитория: счетоводители, одитори, финансови и данъчни консултанти, мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи.

Автор Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов
Издателство Труд и право
ISBN 2010007329
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 608
Формат 150X230 мм
Език Български