Счетоводство – 2012 – Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков

Книгата-годишник "Счетоводство – 2012 " ви предлага всичко за счетоводното законодателство, за националните и за международните счетоводни стандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през 2012 г.

Съдържание:

 • основни нормативни актове в областта на счетоводството;
 • коментар на нормативната уредба;
 • практически въпроси по прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСфОМСП);
 • нови моменти в Международните счетоводни стандарти (МСС);
 • организация на счетоводството в предприятието:
 • – счетоводно отчитане в условията на криза;
 • – счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени по оперативни програми на ЕС;
  – специфични въпроси на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия;
 • представяне на допълнителните изисквания към счетоводните предприятия, въведени с измененията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • независим финансов одит на предприятието;
 • полезна справочна информация.

Автор Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков
Издателство Труд и право
ISBN 13133128
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 536
Формат 16.80×24.00
Език български