Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании – Диана Петрова

Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании

Разглеждането на проблематиката в монографичното изследване се базира на прилагането на системния подход. При разработването му са използвани също историческият подход, методите наблюдение, сравнение, аналогия, анализ и синтез, моделиране, индуктивния и дедуктивният методи и др.

За написването на монографията е проучена и използвана голяма по обем българска и чуждестранни литература, в това число широк кръг от научни трудове на наши и чужди автори в областта на счетоводството и в други научни области, свързани с проблемите на транснационалните компании, информационни издания на международни организации, специализирани периодични издания, нормативни актове и други литературни източници. Разработката се основава и на проучване на практиката и финансовите отчети на водещи световноизвестни транснационални компании.

Книгата може да се използва от студенти по икономически специалности във висши учебни заведения в страната, специализанти, счетоводители и други икономисти от практиката, както и от всички, които проявяват интерес към проблемите на транснационалните компании.

Автор: Диана Петрова Брой страници: 152
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование; Счетоводна литература Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544948979
Дата на издаване: 17.12.2007 ISBN: 9789544948979