Събрани страници т.1 :Азбука от мигове – Веселин Сариев

Събрани страници т.1 :Азбука от мигове

“…Настоящият том със с ъ б р а н и с т р а н и ц и от поезията на Веселин Сариев ще покаже неоснователността на каквото и да е подценяване на лириката му, ще покаже в цялост прочетено и не съвсем добре прочетено и усвоено; той ни дава петте излезли приживе книги „Здраво утро“ (1982), „Пред края на кръга“ (1989), „Съзвездие от мигове“ (1998), „Горски дух“ (2000), „Златна клонка“ (2001) заедно с експериментите му в областта на визуалната поезия, но и няколкото неопубличностени досега големи проекти – останали незавършени, но имащи интелектуалната мощ на истински съдбовната поезия. Това са преди всичко стихотворният цикъл „Сънища“; несъбраната докрай стихосбирка „Опити“; носещата една силна философия на националната история и една удивителна геопоетика на Балканите едноименна незавършена поема; жанрово неопределимата творба „Дворът“ и последните, предсмъртни три стихотворения – особено „Откривам те отново…“.“

Из предговора на проф. Михаил Неделчев

Автор: Веселин Сариев Брой страници: 352
Категория: Българска литература; Поезия Език: Български
Баркод: configsybranistranicitom1
Издател: Жанет 45 ISBN: configsybranistranicitom1
Дата на издаване: 01.09.2011