Сборник задачи по електричество и магнетизъм – Колектив

Сборник задачи по електричество и магнетизъм

Настоящият сборник дава възможност за допълнителна подготовка към семинарните упражнения, както и за самостоятелна работа на студентите по решаване на задачи към курса „Електричество и магнетизъм“. Сборникът съдържа задачи от три раздела по електричество и магнетизъм: електростатика, стационарно електромагнитно поле и променливо електромагнитно поле. Всички задачи са с отговори, като към част от тях са дадени решения и упътвания. В приложение са дадени използваните основни величини и физични константи, мерните единици в система SI и преводният коефициент в CGS – Гаусова система единици. Сборникът може да се използва и от студентите, които изучават обща физика в други висши учебни заведения.

Автор: Колектив Брой страници: 328
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика Език: Български
Тегло: 0.456 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540732374
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540732374