Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ – Колектив

Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ

Ръководството е предназначено за обучението на студентите в курсовете по Инструментални методи за качествен, количествен и структурен анализ на специалностите Химия, Химия и физика и Химия и информатика в Химическия факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски". То може да се използва и от студенти от други университети, които изучават инструменталните методи в химията, както и да бъде в помощ при подготовката на дипломанти и докторанти. При написването на ръководството авторите имаха за цел да покажат нагледно приложението на методиките за обработка на данни от инструментални методи за анализ и да улеснят студентите при тяхното тълкуване.
В първия раздел са описани най-широко използваните методи за количествен анализ: спектрофотометрични, електрохимични (потенциометрия, кулонометрия, полярография, амперометрично титруване), неутронноактивационен и хроматографски и с примери от богат експериментален материал предимно от атомни спектрални методи са описани различни методики за статистическа обработка на резултати. При електрохимичните методи за анализ са дадени и примери на различни електрохимични клетки и реакции. От методите за структурен анализ във втория раздел са разгледани ИЧ и Раманова спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс и ядрен магнитен резонанс. Третият раздел съдържа примерни задачи от международни олимпиади по аналитична химия за студенти.
Съответните глави от Ръководството са написани, както следва: Спектрофотометрия и Електрохимични методи за анализ – Б. Желязкова; Неутронноактивационен анализ – Ив. Кулев; Хроматографски методи – Г. Пеков; Статистическа обработка на резултати от анализ – С. Ганева; ИЧ и Раманова спектроскопия – Л. Шишкова и Б. Желязкова; Електронен парамагнитен резонанс – Б. Желязкова; Ядрен магнитен резонанс – М. Митева; Задачи от олимпиади по аналитична химия за студенти – Б. Евтимова.

Автор: Колектив Брой страници: 469
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика Език: Български
Тегло: 1.250 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540723303
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540723303