Сборник: Подробно решени задачи по висша математика Трета част – Цветанка Стоилкова

Сборник: Подробно решени задачи по висша математика Трета част

С това учебно пособие, състоящо се от 120 подробно решени и степенувани по трудност задачи, е поставена целта да се подпомогнат студентите от ВУЗ в самостоятелната им подготовка за семестриалните изпити по висша математика. В Трета част са включени задачи от:
Линейна алгебра
Аналитична геометрия
Изследване на функции

Застъпените задачи отговарят на материала, предвиден по програмите и учебните планове на ВУЗ.Във всеки раздел са дадени кратки теоритични сведения и формули, необходими за решаване на задачите за самостоятелни упражнения.

Автор: Цветанка Стоилкова Категория: Висше образование
Издател: Рая
Дата на издаване: 1998 г. Брой страници: 104
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 600526 ISBN: 9549008428