Сборник по математика за 8. клас – Пенка Рангелова

Сборник по математика за 8. клас

Съдържанието на сборника следва реда на темите от програмата по математика за 8. клас, които са част и от материала за Държавен зрелостен изпит. Структурата му позволява паралелното използване с учебника с цел да се затвърдят, допълнят и обогатят познанията на учениците.

Задачите в сборника са систематизирани по реда на темите от новата програма по математика за 8. клас, които са част и от материала за Държавен зрелостен изпит.

Основни комбинаторни понятия
Вектори
Триъгълник и трапец
Квадратен корен
Квадратни уравнения
Окръжност
Рационални изрази
Вписани и описани многоъгълници
Еднаквости в равнината
Отделните уроци от темите започват с кратка теоретична част. Припомнят се определения, свойства, теореми и следствия. За някои от темите са приведени конкретни примерни задачи с техните решения. Задачите са групирани по степен на сложност в две групи – А и Б.

Група А съдържа достатъчен брой по-леки задачи, които служат за осмисляне и затвърждаване на основни знания по разглежданата тема.
Група Б е с по-трудни задачи. За решаването им е необходимо комплексно прилагане на придобитите до този момент знания и умения.
Почти за всички задачи от сборника са дадени отговори, упътвания или решения.
След всеки тематичен цикъл е даден и тест със задачи с избираем отговор и такива, в които се изисква описание на решението. Целта е да се направи контрол от учителя или самооценка от ученика на усвоените знанията.

Автор: Пенка Рангелова Категория: 8-ми клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Коала Прес
Дата на издаване: 13.09.2017 Брой страници: 344
Език: Български Тегло: 0.380 кг.
Баркод: 9786197134421 ISBN: 9786197134421