Сборници по математика, 12. клас, ЗП – Част І – Иван Иванов , Л. Портев, Румяна Маврова

Сборници по математика, 12. клас, ЗП – Част І

Помагалата са предназначени за:
– ученици, които ще полагат зрелостен изпит по математика по задължително (първо) или профилирано (второ) равнище от подготовката по математика в средното училище. То може да се ползва независимо от учебниците, по които е изучавана математиката в училище;
– кандидат-студенти, които ще кандидатстват във ВУЗ с математика;
– учители, които подготвят ученици за зрелостен изпит (помагалото е програма за тази подготовка);
– всички ученици, които желаят по-задълбочена и навременна подготовка за зрелостен и кандидатстудентски изпит.

Помагалата съдържат:
– система от задачи с различна трудност (от първа, втора и трета група) съгласно програмата за държавен зрелостен изпит по математика;
– отговори, упътвания и решения с обучаващ характер;
– най-необходими елементи от теорията (понятия и твърдения).
Макар зрелостният изпит да е върху учебното съдържание от 9. до 12. клас, в помагалото (части І и ІІ) са включени и теми от учебното съдържание по математика за 7. и 8. клас, без познаването на които е невъзможно да се решават задачи от включените теми.

Структура:

– Част І. Алгебра. Съдържа основни факти, задачи и методи, свойствени за алгебрата от 7. до 12. клас, които се използват във всички останали части на помагалото. Без знания и умения от тази част е немислим какъвто и да е успех по математика.

– Част ІІ. Геометрия. Съдържа основни факти и задачи от училищната геометрия. Решените задачи са придружени от обучаващ коментар, който подпомага обучението при самостоятелното решаване на задачи.

– Част ІІІ. Функции. Съдържа основни факти и задачи за елементарните функции. Разгледани са разнообразни свойства и най-важни приложения на функциите, предвидени при профилираното обучение по математика, както и специфични функционални методи за решаване на задачи.

– Част ІV. Съдържа 20 тренировъчни теми за държавен зрелостен изпит по математика.

Автор: Иван Иванов ; Л. Портев; Румяна Маврова Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Математика; Матури; Кандидат – студенти; Математика
Издател: Летера
Брой страници: 208 Език: Български
Тегло: 0.220 кг. Баркод: 9789545164309
ISBN: 9789545164309