Самуел Ярослав Захей – "Словашкият консул" в България – Владимир Пенчев, Катарина Седлакова


Изданието е посветено на личността и делото на Самуел Захей, личност, забравена в Словакия и почти непозната в България. То прави опит да представи различните аспекти от дейността на словашкия обществен деец и книжовник на словашка и българска земя: първите му обществени прояви в Словакия, контактите и отношенията му с мнозина видни представители на словашкото национално движение в края на XIX и началото на XX век, просветната, книжовната и политическата му дейност там, заминаването му за свободна България, установяването и първите му контакти в София, активните му прояви в българската обществена среда, усилията му за популяризиране на словашката национална идея, отношенията му със словашки културни и политически дейци; анализира творчеството на Захей, създавано основно на българска земя – журналистическите и пътеписните му публикации, преводите на българска литература, личните му творби и творческите му усилия за запознаване на българите със словаците с надеждата, че не само ще допринесе за взаимното опознаване между двата славянски народа, но и ще провокира нови изследователски търсения.
Автор Катарина Седлакова, Владимир Пенчев
Издателство Стигмати
ISBN 9789543361007
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 204