Самоусъвършенстване чрез съзнателно самовнушение. Автосугестия – Емил Куе


Научете повече за възможностите на подсъзнанието – преодолейте чувството за безпокойство и се избавете от вредните навици чрез силата на самовнушението.В настоящата книга се разкриват общите положения на метода на самовнушението, дават се насоки свързани с неговото прилагане, поместени са и някои примери от практиката.Емил Куе, френски фармацевт и психолог, придобива световна известност в началото на двадесети век с предложения от него метод, основаващ ; се на силата на самовнушението. Чрез правилното прилагане на този метод, човек е в състояние да подобри психологическото и физиологичното си състояние, да повлияе върху промените в характера си, както и да подобри отношението си към живота. Счита се, че със своята работа Емил Куе е повлиял върху развитието на нервно-лингвистичното програмиране, плацебо ефекта, позитивното мислене, автогенният тренинг и др.
Автор Емил Куе
Издателство Асеневци
ISBN 9789548898065
Година на издаване 2008
Страници 104