Русский язык в морском бизнесе – Нели Василева

Русский язык в морском бизнесе

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Корабоводене", "Технологии и управление на пристанищата и флота", "Мениджмънт на водния транспорт" и "Речно корабоплаване" във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Той е подходящ и като основно учебно помагало в морските гимназии, а също така и за всички, които се занимават с морски бизнес.
В увода се дава най-обща представа за руския език и историческите му връзки с българския, както и основните особености на руската графика и произношение.
Първата част – "Общий курс" се състои от 17 урочни единици, в които в системен вид са представени най-характерните особености на руската морфология. Представени са особеностите на съществителното име (род, число, падеж, склонение), значенията на падежите без предлози и употребата им с предлози, и най-общите особености на прилагателното име и глагола. В приложение е дадено склонението на местоименията. Граматичните теми са разработени върху лексика, свързана с корабоплаването и морския бизнес. Всяка урочна единица включва и лексична тема, отразяваща ежедневното и професионално общуване.
Втората част (18-27 урок) – "Судоходство и морской бизнес" е посветена на проблематиката на морския бизнес, а третата част (28-31 урок) – "Судоходство по Дунаю" разглежда корабоплаването и търговския бизнес по река Дунав.
Учебникът съдържа две приложения:
1. Стандартен речник – разговорник на БИК към ООН за радиовръзка.
2. Сигнални знаци, регулиращи корабоплаването по вътрешните водни пътища.

Автор: Нели Василева Език: Руски
Категория: Икономика и мениджмънт; Самоучители, разговорници, речници; Руски език; Висше образование Тегло: 0.420 кг.
Баркод: 9789544495473
Издател: Стено ISBN: 9789544495473
Брой страници: 240