Руски мислители – Исак Паси


"Всички от включените тук текстове са публикувани – било според основното им предназначение да коментират предлагани текстове, било с други статии и есета в мои книги сборници, следователно тук единственият критерий е публикуваният текст, а не значимостта и духовните измерения на явленията.
Така се оформи и корпусът на тази книга – от пет по-пространни статии (за Толстой, Розанов, Мережковски, Шестов и Бердяев) и като приложение шест съвсем кратки вестникарски бележки (за Соловьов, Горки, Франк, Бухарин, Голосовкер и Лосев).
Автор Исак Паси
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 954-739-124-0
Година на издаване 2000
Корица Меки корици
Страници 216
Формат 20/13
Език Български