Романът на императрицата – Ангелина Вачева

Романът на императрицата

"Романът на императрицата" е опит да бъдат разкрити литературните механизми на създаване на мемоарите на Екатерина II, текст, който е бил четен досега преди всичко като исторически източник. "Маската" от заимствани от романа мотиви и сюжетни ситуации, която руската императрица използва в повествованието за младостта си, й позволява да допълни митологията около своята личност и да представи живота си до встъпването на престола като осъзната и целенасочена подготовка за властта. За първи път се анализират проблеми на читателската рецепция на мемоарите на Екатерина Велика, включването им в различни идеологически контексти както по време на първата им публикация през 1858 г. от А. И. Херцен, така и през по-късни епохи.

Ангелина Вачева е доцент по руска литература на XVIII и XIX век в Катедрата по руска литература на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Автор на книгата "Позмабурлеск в русской поезии XVIII века" (София, Академично издателство "Марин Дринов" & Карина М, 1999). Научните й интереси включат историята, поетиката и международните връзки на руската литература от XVIII-XIX век, мемоаристика.

Автор: Ангелина Вачева Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на издаване: 2008 г. Брой страници: 364
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789540725765 ISBN: 9789540725765