Родопски сборник – Том 7 – Александър Караманджуков, Христо Христев

Родопски сборник – Том 7

Родинското движение, довело до подем културното развитие на изповядващите мохамеданска вяра родопски българии до избистряне на българското им съзнание, представлява важен етап от възраждането не само на родопските, но и на всички българи с мохамеданска вяра. За съжаление това забележително явление досега не е напълно изяснено. И до днес не е направена достояние свързаната с него богата документация. В книги 4,5,6 на "Родопски сборник" наистина са обнародвани документи на дружба "Родина", но твърде малко на брой и предимно за възникването и началната дейност на някои дружби, когато движението едва се заражда и още не е разгърнато. При това документите изхождат от отделни участници в движението, а не от самите дружби. За да се представи в пълна светлина дейността на дружба "Родина" и да се видят и преценят същността, силата и размахът на родинското движение, е подготвен сборник от документи, отнасящи се до това движение. В настоящия том те са главно от архивния фонд на дружба "Родина" – Смолян, при ОДА – Смолян, и от архивния фонд на Христо Иванов Караманджуков при НБКМ, БИА – София.

Автор: Александър Караманджуков; Христо Христев Брой страници: 356
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544304479
Дата на издаване: 1995 г. ISBN: 9544304479