Ръководство за практически упражнения за специалностите "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника" – Данаил Сиджимков, Стефан Христов

Ръководство за практически упражнения за специалностите "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника"

Ръководството за практически упражнения е предназначено за студентите от специалностите "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника" на Техническия колеж към ЮЗУ "Н. Рилски" – Благоевград.
Описани са част от упражненията по Учебна практика, включващи основните електромонтажни операции, градивните елементи в електрониката, основните им параметри, означения и маркировка, и правилата за работа с тях.

Описани са принципните схеми на устройствата, алгоритъма и задачите, които трябва да изпълняват студентите в часовете за практически упражнения по дисциплината "Учебна практика" за практическа реализация на най-често използваните устройства от областта на ТЗУ и Аналоговата схемотехника.

Това ръководство може да се използва от студентите физици, от КСТ, ПОТТ, както и от любителите на радиоелектониката.

Автор: Данаил Сиджимков; Стефан Христов Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 104
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789546804464 ISBN: 9789546804464