Ръководство по управление на оборотния капитал – Евгени Райков

Ръководство по управление на оборотния капитал

Настоящото ръководство е предназначено за студенти редовно обучение в магистърска образователно-квалификационна степен по специалността "Финансов мениджмънт" в УНСС. Темите са насочени към представяне на съществените аспекти от краткосрочното управление на компанията и в частност на оборотния капитал. Изложението е стегнато, има ясно изразена практическа насоченост и е изградено върху баланса между теоретичните постижения в областта на корпоративните финанси и практическите аспекти в оперативната дейност на фирмите по света и в България. Ръководството може да бъде полезно и за всички финансови мениджъри, консултанти, данъчни експертии др. поради тясната си обвързаност с икономическите реалности на корпоративното управление в икономиката. Съдържанието на ръководството се състои от девет части, които покриват всички финансови аспекти на краткосрочната дейност на предприятията от осигураването на източниците за краткосрочно финансиране до оптимизирането на инвестициите в краткотрайните активи. Включени са около тридесет примера и задачи, повече от деветдесет въпроса за самоподготовка, разнообразни теми и въпроси с дискусионен характер.

Автор: Евгени Райков Брой страници: 148
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.375 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445292
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546445292