Ръководство по ортодонтия за студенти – Вера Крумова

Ръководство по ортодонтия за студенти

Под редакцията на проф. Вера Крумова

Съдържание
ПРЕДГОВОР

І. ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
1. КЛИНИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
1.1. Анамнеза
1.2. Клиничен статус на пациента
1.3. Ортодонтска диагноза – ориентировъчна, предварителна, окончателна

ІІ. ПАРАКЛИНИЧ НИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. ОРТОДОНТСКИ МОДЕЛИ
1.1. Снемане на ортодонтски отпечатък от горна и долна челюст
1.2. Централна оклузия
1.3. Оформяне на ортодонтски модел

2. ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОРТОДОНТИЯТА

3. БИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
3.1. Зъбно-зъбни несаответствия
3.1.1. Методи на Реск, Тоnn, Bolton
3.1.2. Периметър на зъбната дъга
3.2. Зъбно-челюстни несъответствия
3.2.1. Анализ на отделната челюст в постоянно съзъбие
3.2.2. Анализ на оклузията в постоянно съзъбие
3.2.3. Анализ на зъбните дъги и оклузията в смесено съзъбие
3.2.4. Анализ на зъбните дъги във временно съзъбие

4. РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ, ПРИЛАГАНИ В ОРТОДОНТИЯТА
4.1. Интраорална ретроалвеоларна рентгенография
4.2. Рентгенография в захапка
4.3. Ортопантомография
4.4. Телерентгенография
4.5. Рентгенография на китка
4.6. Рентгенография на темпоромандибуларна става

5. АНАЛИЗ НА ФОТОСНИМКА

6. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОГЪВАНЕТО

7. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРТОДОНТСКИТЕ АПАРАТИ
7.1. Механично действащи ортодонтски апарати
7.1.1. Снемаеми механично действащи апарати – лингвална пластинка
7.1.2. Екстраорални апарати /ЕОА/
7.1.3. Фиксирани механично действащи ортодонтски апарати
7.1.3.1. Елементи на фиксираната техника
7.1.3.2. Видове фиксирана техника
7.2. Функционални апарати – видове
7.2.1. Пластинка с наведена равнина
7.2.2. Моноблок, активатор
7.2.3. Апарат на Кламт
7.2.4. Апарат на Frenkel
7.2.5. Балтерс
7.3. Профилактични апарати
7.3.1. Вестибуларни бленди и други
7.3.2. Местопазители
7.3.3. Фабрични профилактични апарати
7.4. Ретенционни апарати
7.4.1. Фиксирани ретенционни апарати
7.4.2. Снемаеми ретенционни апарати

8. ПОСТАВЯНЕ НА ОРТОДОНТСКА ДИАГНОЗА – ОРИЕНТИРОВЪЧНА, ПРЕДВАРИТЕЛНА, ОКОНЧАТЕЛНА, ДИФЕРEНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

9. ПРОГНОЗА И ПЛАН НА ОРТОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПОПЪЛВАНЕ НА ОРТОДОНТСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ – МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ

Автор: Вера Крумова Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Медицина и физкултура
Дата на издаване: 2012 г. Език: Български
Тегло: 0.550 кг. Баркод: 9789544202958
ISBN: 9789544202958